جستجو
Close this search box.

انقلاب دوم کوانتومی

انقلاب فناوری های کوانتومی

انقلاب فناوری های کوانتومی

معرفی فیزیک کوانتومی همیشه در ابتدا عجیب به نظر می‌رسد، مثلاً بیان جملاتی مانند: یک جسم می‌تواند به طور همزمان در بیش از یک مکان باشد (برهم‌نهی کوانتومی) مشاهده، جسم مشاهده‌شده را تغییر می‌دهد (مسئله اندازه‌گیری یا فروپاشی تابع موج) دو شیء با هر مقدار فاصله‌ای می‌توانند به طور آنی با یکدیگر ارتباط داشته باشند …

انقلاب فناوری های کوانتومی خواندن بیشتر & raquo؛